Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Kolbudach przy ul. Przemysłowej 3, założona została w 1947 roku i działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1082 roku Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami. Głównymi profilami działania jest produkcja pieczywa i pasz oraz handel detaliczny. Firma pod względem funkcjonalnym podzielona […]