O nas

Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Kolbudach przy ul. Przemysłowej 3, działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami. Spółdzielnia stanowi prywatną własność członków

Pierwotną nazwą była „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kolbudach” w skrócie „GS”. Spółdzielnię powołano w zbliżonym czasie do innych tego typu spółdzielni na podstawie ustawy z 1948 roku o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. Na podstawie tej ustawy w lipcu 1948 r. Naczelna Rada Spółdzielcza, powołała do życia 8 branżowych central spółdzielczych w tym Centralę Spółdzielni Mieszkaniowych, Centralę Spółdzielni Spożywców Społem oraz Centralę Rolniczą Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Gminne spółdzielnie miały wówczas praktycznie monopol handlu na wsi (w miastach ich odpowiednikami były spółdzielnie spożywców „Społem”).

Spółdzielnia przechodziła wiele zmian organizacyjnych w czasach PRL, od połączenia wraz z innymi 6 spółdzielniami w jedną w Pruszczu Gdańskim (rok 1974) przez wydzielenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Kolbudy-Przywidz (rok 1984) do kolejnego podziału przywracającego stan pierwotny lecz z nową nazwą Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Samopomoc Chłopska w Kolbudach (rok ….).

Po końcu okresy PRL (rok 1989) GS-y zderzyły się z gospodarką rynkową i wiele z nich nie poradziło sobie z nowymi warunkami funkcjonowania. Nazwa „GS” miała wtedy negatywny wydźwięk, czego skutkiem była zmiana nazwy na Spółdzielnię Produkcyjno-Handlową Samopomoc Chłopska w Kolbudach. Zmieniła się nie tylko nazwa ale i sposób działania co pozwoliło Spółdzielni przetrwać i z powodzeniem rozwijać się.

Wraz ze zmianami w Spółdzielni zmieniało się logo: najpierw identyczne we wszystkich gminnych spółdzielniach „GS” potem zaznaczające indywidualność i samodzielność „SPH Kolbudy”, aż do obecnego prezentującego nowoczesną firmę w nietypowej formie organizacyjnej „Spółdzielnia Kolbudy”

W roku 2017 Spółdzielnia znalazła się w gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw

W roku 2021 Spółdzienia została laureatem ogólnopolskiego konkursu „DobraFirma”, organizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców List gratulacyjny